BEZVÝKOPOVÁ POKLÁDKA - RELINING

Jedná se o metodu sloužící k renovaci vodovodních a plynovodních potrubí, tlakových a gravitačních kanalizací. Spočívá ve vtažení nového potrubí s menším průměrem do stávajícího poškozeného potrubí.

Metoda Relining nabízí možnost přizpůsobit kapacitu potrubí skutečné potřebě nebo zachovat kapacitu původního vedení, a to BEZ VÝKOPU a za uchování starých trubních tras. Díky tomu je možné v mnoha případech i přes zmenšení průměru trubního vedení zvýšit jeho kapacitu.

Rozsah opravovaných ploch je dán jednotlivými výrobci potrubí. Používány jsou PE-HD materiály jak s ochranným pláštěm, tak bez něj.

Délky zatahovaných úseků se pohybují do 300m podle podmínek prostředí, druhu a profilu zatahovaného potrubí.

Metodu Relining lze využít jak k sanaci, kdy po zatažení trubek převezme staré potrubí statickou funkci, tak k obnově, kdy statickou funkci přebírá nově položené potrubí. Díky minimální nutnosti kopání a použití materiálů s dlouhou životností je metoda Relining cenově velmi výhodná alternativa pro renovaci předimenzovaných a nevyužitých tlakových řádů. Zaručí dlouhodobé a odolné řešení.

VÝHODY RELININGU:

  • minimální nutnost kopání
  • přijatelná cena
  • renovace starého potrubí
  • široký rozsah použití
  • spolehlivé řešení