Bezvýkopová pokládka - Relining

Jedná se o metodu sloužící k renovaci vodovodních a plynovodních potrubí, tlakových a gravitačních kanalizací. Spočívá ve vtažení nového potrubí s menším průměrem do stávajícího poškozeného potrubí.

Metoda Relining nabízí možnost přizpůsobit kapacitu potrubí skutečné potřebě nebo zachovat kapacitu původního vedení, a to BEZ VÝKOPU a za uchování starých trubních tras. Díky tomu je možné v mnoha případech i přes zmenšení průměru trubního vedení zvýšit jeho kapacitu. 
Rozsah opravovaných ploch je dán jednotlivými výrobci potrubí. Používány jsou PE-HD materiály jak s ochranným pláštěm, tak bez něj.
Délky zatahovaných úseků se pohybují do 300m podle podmínek prostředí, druhu a profilu zatahovaného potrubí.

Metodu Relining lze využít jak k sanaci, kdy po zatažení trubek převezme staré potrubí statickou funkci, tak k obnově, kdy statickou funkci přebírá nově položené potrubí. Díky minimální nutnosti kopání a použití materiálů s dlouhou životností je metoda Relining cenově velmi výhodná alternativa pro renovaci předimenzovaných a nevyužitých tlakových řádů. Zaručí dlouhodobé a odolné řešení.

Výhody Reliningu: 

  • minimální nutnost kopání
  • přijatelná cena
  • renovace starého potrubí
  • široký rozsah použití
  • spolehlivé řešení

Pro stanovení ceny řízeného či neřízeného protlaku a zjištění více informací kontaktujte:
Pavel Šikula na tel: +420 603 422 275 nebo Bc. Pavel Šikula ml. na tel: +420 736 535 247 případně e-mail: elqa@elqa-hradcany.cz

Cena je závislá na několika faktorech:

  • místo provedení protlaku
  • délka protlaku
  • počet protlaků
  • průměru protlaku a typ použité chráničky, potrubí
  • třídy těžitelnosti materiálu