Neřízené protlaky

Neřízené protlaky provádíme různými průměry protlačovacích kladiv a hydraulikou, které roztláčí zeminu v žádaném průměru. Jako chránička se běžně používá PVC v různých průměrech nebo požadovaná PE trubka. Pro kanalizaci se používá zejména plastová KG PVC roura a v některém případě kameninové KT potrubí dle velikosti objektu. Tuto technologii lze využít v zemině třídy těžitelnosti 3 max 4, kde je zaručena roztlačitelnost zeminy. 

Při protlaku dochází roztlačením ke zhutnění zeminy v žádaném průměru, a proto i trubka PVC nebo trubka PE je dostatečnou chráničkou pro zatažení sítě. Používané chráničky z PVC jsou atestované.

Technologický postup neřízených protlaků:

 1. Nutnost vytyčení sítí.
 2. Startovací a koncová jáma o velikosti 2 m (ve směru protlaku) x 1 m.
 3. Hloubka startovacích jam se odvíjí od požadavku zákazníka, ale měla by být dle všeobecné normy kladení sítí pod komunikacemi. Místní komunikace minimálně 90 cm, státní silnice minimálně 110 cm. 
 4. Protlačovací kladivo připojené ke kompresoru se vloží do startovací jámy.
 5. Provede se zaměřování, u kterého se určí směr a hloubka, ve které pneumatické kladivo vyjede v koncové jámě.
 6. Kladivo se odpojí od kompresoru a do vzniklé roztlačené zeminy se ručně nebo za pomocí hydrauliky vloží požadovaná chránička nebo potrubí.

Pro stanovení ceny řízeného či neřízeného protlaku a zjištění více informací kontaktujte:
Pavel Šikula na tel: +420 603 422 275 nebo Bc. Pavel Šikula ml. na tel: +420 736 535 247 případně e-mail: elqa@elqa-hradcany.cz

Cena je závislá na několika faktorech:

 • místo provedení protlaku
 • délka protlaku
 • počet protlaků
 • průměru protlaku a typ použité chráničky, potrubí
 • třídy těžitelnosti materiálu